XІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

 

Съвременни терапевтични предизвикателства при възрастни пациенти с индолентни лимфоми и миеломна болест. Контраверсии”

 

9-11 Октомври 2014

 

Хотел „Империал”- Пловдив

 

организирана от:

 

Българското медицинско сдружение по хематология

и

Клиника по клинична хематология

 

при Медицински университет и Университетска болница „Св Георги”- Пловдив

 

Важни дати на XІ Национална конференция по клинична хематология:

 

Начало на регистрацията

до 22 Април 2014

Краен срок за внасяне на членски внос

в БМСХ за 2013 и 2014 год.

15 Май 2014

Ранна регистрация за участие в XI Национална конференция по клинична хематология

до 20 Юни 2014

Краен срок за подаване на резюмета на

/до 250 думи / e-mail

до 30 Август 2014

Краен срок за заявяване на участие с изложбен щанд

до 30 Август 2014

Краен срок за заявяване на участие в научната програма – сателитен симпозиум, презентация

до 30 Август 2014

Късна регистрация за участие в XІ Национална конференция по клинична хематология

от 21 Юни до
01 Октомври 2014

Потвърждение за прието участие с доклад/постер

01 Септември 2014

 

Основните теми на XІтата Национална конференция по клинична хематология са:

 

 

* Съвременна лечебна стратегия при индолентните лимфоми в ерата на таргетната терапия.

 

*   Поддържащо лечение при индолентни лимфоми и мултиплен миелом.

 

*  Лечение на усложнения при мултиплен миелом: миеломна нефропатия, амилоидоза, костни поражения, екстрамедуларен дебют и рецидиви, ортопедични и неврохирургични корекции.

 

*  Трансплантация на стволови клетки.

 

Организационен комитет:

 


Председател: Проф. д-р Стефан Горанов д.м.н.
Секретар: д-р Веселина Горанова Маринова, дм

 


Членове:

 

проф. д-р Маргарита Генова, д.м.

 

проф. д-р Георги Михайлов, д.м.

 

доц. д-р Юлиян Райнов, д.м.

 

Научен комитет:

 

Председател: Доцент д-р Лиана Герчева, дм
Секретар: д-р Катя Сотирова

 

Членове:

 

Проф. д-р Георги Балаценко, д.м.

 

Проф. д-р Ставри Тошков, д.м.

 

Проф. д-р Жанет Грудева, д.м.

 

доц. д-р Евгений Хаджиев, д.м.

 

доц. д-р Валерия Калева, д.м.

 

доц. д-р Николай Цветков, д.м.

 

доц. д-р Иван Гигов, д.м.