Регистрационни такси за участниците:

* За членове на сдружението при ранна регистрация – 80 лева (до 20 юни 2014 год.)

* За членове на сдружението при късна регистрация – 120 лева (21.06– 01.10 2014 год.)

* За нечленове на сдружението при ранна регистрация – 180 лева (до 20 юни 2014 год.)

* За нечленове на сдружението при късна регистрация – 230 лева (21.06– 01.10 2014 год.)

* За специализиращи лекари и студенти – 30 лв.

 

 Он-лайн регистрация оттук

 

Моля попълнете он-лайн регистрацията и след това платете таксата за участие.

 

 

Регистрация за участие в XІ Национална конференция:

 Всички делегати на Конференцията (лекари-участници, студенти, медицински специалисти, служители на фармацевтични фирми) е желателно да заявят и заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата-организатор.

 

Таксата за участие включва: нощувка със закуска на 9 и 10 октомври, обеди, вечери, участие във всички научни заседания, фирмени презентации и симпозиуми, конферентни материали, сертификат за участие.

 

Информацията за Вашата регистрация ще бъде изпратена на електронния адрес на организаторите, от които ще получите своевременно потвърждение и за повече информация можете да се обърнете към фирмата организатор на посочените телефони.

 

Всички такси за участие следват да бъдат преведени в банкова сметка на фирмата организатор:

 

АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Банков код: CRBABGSF, IBAN: BG37CRBA98981230017494