image02

            Национална специализирана болница за

            активно лечение на хематологични заболявания - София

            nsbalhz.bg


 

 

 

14. eha-logo

             Европейска хематологична

             асоциация

             

             ehaweb.org


 


image04

             Американско дружество

             по хематология  

              www.hematology.org


 

 

 

 

image10

             Клиника по Клинична Хематология към

             УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД - Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

image10

            Клиника по Онкология и Хематология към

            УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив  

             http://www.unihosp.com/KOH-final/index.html


 

 

 

 

varna cl

Клиника по хематология към

УМБАЛ "Света Марина" - Варна

 http://www.hematolozi-varna.com/


 

 

detska hematologia

        Клиника по детска клинична хематология и онкология при

        МБАЛ "Св. Марина" - Варна 

         www.kidshem-varna.eu


 

 

image15

      Клиника по хематология към УМБАЛ

      „Д-р Георги Странски” – Плевен 

       http://www.umbalpleven.com/hematologia


 

 

image14

              Военно-Медицинска Академия
              Клиника по хематология и онкология

              www.vma.bg


 

 

image20

              Клиника по Хематология към Университетска

              болница „Александровска” ЕАД - София

               http://alexandrovska.com/bg/node/65


 

 

 

image22

              Дружество по

              хематопатология

               www.sh-eahp.org


 

 

 

image23

              Център за върхови постижения -

              транслиращи изследвания в хематологията

              cetrh.org