Уважаеми КОЛЕГИ,

Уважаеми Дами и Господа,

 

Имам удоволствието и приятното задължение да Ви съобщя за основната национална научна проява на Българско медицинското сдружение по хематология за 2014 г.:

xiта национална конференция по клинична хематология 

на тема :

Съвременни терапевтични предизвикателства при възрастни пациенти с ИНДОЛЕНТНИ лимфоми и миеломНА БОЛЕСТ. Контраверсии”

Конференцията ще се проведе под егидата на Българското медицинско сдружение по хематология, с организатор–домакин - Клиниката по клинична хематология при УМБАЛ  „Св Георги” ЕАД - гр. Пловдив.

Дата на събитието - 9, 10 и 11 октомври 2014 г. в Пловдив, мястото – хотел Империал.

На конференцията, освен разнообразната научна програма с международно участие, ще бъдат разгледани и приети предложенията на националните групи по лимфоми и миеломи за осъвременяване и терапевтични корекции в същите раздели на „Методичните указания за диагностициране, лечение и проследяване на пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи”

Надяваме се на Вашето традиционно спонсорство и активно участие в провеждането на конференцията.

Като Ви благодаря предварително, изказвам своята увереност в продължението на съвместната ни работа за здравето на пациентите с кръвни заболявания и развитие на научните изследвания.

                                                         

                                                                                                             С уважение, 

                                                                                                                    Проф. д-р Ст. Горанов, дмн